Soal Bahasa Sunda

Berikut ini merupakan contoh soal bahasa Sunda. Saya tidak mengetahui untuk tingkat berapa soal ini diperuntukkan dikarenakan saya mendapatkan file ini dari teman kita yang share file ini di file hosting service. Contoh soal Bahasa Sunda: 10. Nu dimaksud karangan bahasan téh nya éta … a. karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana data jeung pakta nu bisa dipertanggungjawabkeun. b. Karangan anu eusina medar hiji perkara dumasar kana biodata jeung kabiasaan nu bisa dipertanggungjawabkeun. c. Karangan nu eusina